22 hoạt động phổ biến ở Manila và những địa điểm lân cận (P3)

14. Thăm nhà thờ San Agustin lịch sử Nhà thờ San Agustin hay Iglesia de la Inmaculada Concepción de María de San Agustín là một nhà thờ Công giáo La mã dưới sự bảo trợ của chúa Augustine, nằm bên trong thành cổ Intramuros, Manila.   Năm 1993, nhà thờ San Agustin đã được UNESCO […]