Vigan, với những dinh thự có độ tuổi hàng thế kỷ, là bằng chứng của những gì đã từng là một thành phố hoàng gia. Giới thiệu về Vigan Là một trong những khu định cư Tây Ban Nha đầu tiên trong cả nước, Vigan được thành lập năm 1572 bởi Juan de Salcedo người […]